Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna zajmuje się operowaniem jamy ustnej. Chociaż tego typu zabiegi nie są lubiane przez pacjentów, w wielu przypadkach stanowią konieczność. Dzieje się tak między innymi w przypadku poważnych infekcji, w wyniku których powstają ropnie i przetoki. Chirurgia stomatologiczna zajmuje się także ekstrakcją zębów, gdy nie nadają się do leczenia, a także przygotowywaniem jamy ustnej na przyjęcie implantów. Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej przebiegają całkowicie bezboleśnie, a jedyną bariera jaką należy pokonać, by odbył się bezstresowo jest strach pacjenta.

Chirurgia stomatologiczna – zakres oferty

Ekstrakcje zębów – polegają na całkowitym usunięciu zęba z zębodołu. Są koniecznością najczęściej w kilu przypadkach:

  • Ekstrakcja chorych zębów – przeprowadza się ją, gdy nie istnieje szansa na skuteczne leczenie zachowawcze.
  • Ekstrakcja zębów mądrości – dotyczy „ósemek”, które stosunkowo często nie wyżynają się w prawidłowy sposób.
  • Ekstrakcja w innych przypadkach – może być konieczna ze względu na planowane zabiegi protetyczne bądź ortodontyczne lub w przypadku poważnego złamani zęba.

Resekcja wierzchołka korzenia – ten zabieg wykonuje się najczęściej w przypadku wciąż rozwijającego się stanu zapalnego, pomimo przeprowadzonego leczenia kanałowego, którego nie można wyleczyć powtarzając je. Zabieg polega na usunięciu wierzchołka korzenia poprzez nacięcie śluzówki i okienko kostne. Może zaistnieć konieczność uzupełnienia powstałego ubytku kości preparatem kościozastępczym.

Chirurgia po przemieszczeniu zębów – jest konieczna między innymi po wypadkach, gdy zęby tracą swoją naturalną pozycję. Chirurg wykonuje wówczas zabiegi takie jak szynowanie, transpozycja i stabilizacja zębów oraz kości.

Pozostałe zabiegi

  • Leczenie powikłań infekcji w postaci przetok i ropni
  • Przygotowanie jamy ustnej do zabiegów protetycznych
  • Usuwanie zmian w obrębie błony śluzowej
  • Usuwanie torbieli i nowotworów

Chirurgia stomatologiczna Łódź

ul. Franciszkańska 123
91-845 Łódź
tel. 570-260-123