Cennik

Przegląd stomatologiczny jest bezpłatny

Znieczulenie do wszystkich procedur leczniczych jest bezpłatne

RTG punktowe kontrolne jest bezpłatne

 

KONSULTACJE

Pisemne zaświadczenie o stanie zdrowia j. ustnej ze zdjęciem pantomograficznym 150 zł
Konsultacja endodontyczna ze zdjęciem RTG punktowym 100 zł
Kosultacja protetyczna 100 zł
Konsultacja protetyczna ze zdjęciem pantomograficznym 150 zł
Konsultacja implantologiczna ze zdjęciem pantomograficznym + modele orientacyjne 150 zł

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Wypełnienie w zębie stałym 150 – 250 zł
Wypełnienie w odcinku przednim 200 – 350 zł

ENDODONCJA

Koszty leczenia kanałowego obejmują wykonanie koniecznych zdjęć RTG punktowych

Leczenie kanałowe – opracowanie i wypełnienie jednego kanału 250 – 400 zł
Powtórne leczenie kanałowe – usunięcie starego materiału, opracowanie i wypełnienie jednego kanału 350 – 400 zł
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału 150 – 450 zł
Zamknięcie perforacji w kanale 150 – 300 zł
Wyjęcie wkładu koronowo – korzeniowego 300 zł

PROTETYKA

Proteza akrylowa częściowa 600 – 1500 zł
Proteza akrylowa całkowita 800 – 1500 zł
Proteza szkieletowa od 1500 zł
Proteza szkieletowa z zatrzaskami od 2200 zł
Wkład koronowo – korzeniowy 250 – 350 zł
Wyjęcie wkładu koronowo – korzeniowego 300 zł
Korona metalowo – porcelanowa 800 zł
Korona pełnoceramiczna 1200 zł
Korona cyrkonowa 1400 zł
Korona tymczasowa (1 punkt) 100 zł
Licówka porcelanowa 1200 – 1500 zł
Licówka kompozytowa 500 zł
Wkład koronowy (inlay, onlay) porcelanowy 800 zł
Wkład koronowy (inlay, onlay) kompozytowy 650 zł
Most adhezyjny AET (3 punkty) 1300 zł
Woskowanie na modelu (1 punkt) 50 zł

CHIRURGIA

Usunięcie zęba 150 – 250 zł
Usunięcie chirurgiczne zęba 350 – 500 zł
Usunięcie kaptura dziąsłowego 150 zł
Gingiwektomia (wydłużenie korony klinicznej jednego zęba) 150 zł
Regeneracja kości biomateriałem od 1000 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej od 1500 zł

IMPLANTOLOGIA

Koszty wszczepienia implantu obejmują zdjęcie szwów, śrubę gojącą i kontrolne RTG po zabiegu

Wszczepienie implantu od 2500 zł
Korona na implancie wraz z łącznikiem od 1500 zł

PROFILAKTYKA

Skaling + piaskowanie + fluoryzacja 250 zł
Wybielanie jednowizytowe 800 zł
Wybielanie nakładkowe jeden łuk 300 zł
Infiltracja przebarwień preparatem Icon za 1 ząb 200 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA

Wizyta adaptacyjna 50 zł
Lakowanie (1 ząb) 50 zł
Lakowanie poszerzone 100 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym 100 zł
Fluoryzacja całość 80 zł
Usunięcie zęba mlecznego 50 zł
Usunięcie zęba skomplikowane 100 zł
Usuniecie miazgi zęba 100 zł
Pokrycie pośrednie 50 zł
Pokrycie po amputacji 50 zł
Amputacja miazgi I etap 80 zł
Amputacja miazgi II etap 60 zł

RENTGENODIAGNOSTYKA

Zdjęcie radiologiczne cyfrowe zęba (na płycie CD) 20 zł
Zdjęcie pantomograficzne cyfrowe (na płycie CD) 70 zł